Ministarstvo omladine i sporta

  • logoMinistarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je danas, 8. aprila 2019. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2018. godine.

    Konkurs će biti otvoren do 10. maja 2019. godine, a pravo na nagradu će imati učenici srednjih škola koji su u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim priznatim takmičenjima.