odeljenjske starešine

 • korak napred 300x286
   
   
  Vodič za odeljenjske starešine „Korak napred u saradnji škole i roditelja“ je nastao kao deo istoimenog projekta koji je realizovan uz stručnu podršku UNICEF-a, a u saradnji sa stručnim timom Pedagoškog društva Srbije.
   
  Vodič je nastao sa ciljem da osnaži starešine, nastavnike i stručne saradnike za kvalitetniju saradnju sa roditeljima učenika u procesu vaspitanja i obrazovanja.
   
  OVDEmožete da preuzmete elektronsku verziju Vodiča.