OŠ "Kirilo Savić"

  • dan jezika 2Nastavnica muzičke kulture Anita Pešić Ivković poslala nam je, za rubriku primera dobre prakse, izveštaj o obeležavanju Evropskog dana jezika u Crnjevu.

    Evropska godina jezika, zajednički organizovana 2001. godine od strane Saveta Evrope i Evropske Unije, uspešno je uključila milione ljudi iz 45 država učesnica. Aktivnosti Evropske godine jezika slavile su jezičku raznolikost Evrope i promovisale učenje jezika. Zahvaljujući prvobitnom uspehu Godine jezika, Savet Evrope je ustanovio 26. septembar kao Evropski dan jezika. Opšti ciljevi Evropskog dana jezika su: