Учитељски дом у ЧачкуMinistar je doneo Rešenja o utvrđivanju kategorije smeštaja učeničkih domova i škola sa domom učenika.

Za Dom učenika u Čačku i Dom učenika u Ivanjici utvrđena je III “A” kategorija.

Donošenjem rešenja o kategorizaciji objekata ustanova učeničkog standarda, stvorili su se uslovi za utvrđivanje cena smeštaja po novoutvrđenim kategorijama, sa primenom od januara 2017.godine:

Za III “A” kategoriju ukupan iznos je 10.075,00, učešće Republike iznosi 8.827,00, dok je učešće učenika-korisnika 1.248,00.

KATEGORIZACIJA USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA
PREGLED KATEGORIJA OBJEKATA USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA