nikola kastratovic prehambeno ugostiteljska 09072018 foto reflektorNikola Kastratović je učenik generacije Prehambeno ugostiteljske škole, govori o svojim iskustvima tokom četiri godine srednjeg obrazovanja, o svojim planovima i željama, o svojim ambicijama i nekim ličnim osobinama, takođe nam poručuje da se uloženi trud isplati kad – tad.

Ceo intervju sa Nikolom možete da pročitati na portalu reflektor.rs.