ssČETVORE OČI ZA DUHOVNO I TELESNO ZDRAVLJE

Promocija Eko kalendara u okviru Svetosavske nedelje  OŠ „Milica Pavlović”

Srbi su do Svetog Save mrak iz kuće izbacivali karlicama. On ih je naučio da otvaraju prozore. Ali ih je naučio i nešto više: kako da otvaraju prozore na sebi i izbacuju mrak iz sebe. To je najznačajniji prozor koji je naš narod stvorio u istoriji.  Matija Bećković

U četvrtak, 23. januara 2020. godine, u Regionalnom centru Čačak održana je prezentacija Eko kalendara, pod nazivom „Četvore oči za duhovno i telesno zdravlje”. Program je realizovan kao ugledna aktivnost u okviru Svetosavske nedelje u OŠ „Milica Pavlović”.
Autorka dr Ljiljana Đurović predstavila je novo izdanje ovog kalendara, njegovu primenu u praksi i ekološke aktivnosti u OŠ „Momčilo Nastasijević” u Gornjem Milanovcu.


Profesor biologije Marijana Marković, koordinator Eko škole, pokazala je kako se u OŠ „Milica Pavlović” obeležavaju datumi važni za razvijanje ekološke svesti.
Olivera Кrupež, profesor književnosti i srpskog jezika, govorila je o njegovoj praktičnoj primeni kroz različite ugledne aktivnosti i akcije koje su se održavale proteklih godina u OŠ „Milica Pavlović”, na osnovu kojih se moglo videti da ekologija može biti sastavni deo mnogih nastavnih sadržaja.
Predstavljeni su segmenti časova koji su imali za cilj razvijanje kompetencija u sklopu održivog razvoja, kao što su: Imperativ, Jabuka na drumu – Veljko Petrović, Jabuka kao književni motiv, Pisanje izveštaja – ekološka patrola učenika i Sveti Sava u narodnoj književnosti – narodna priča Četvore oči, ali su date i ideje kroz koje se još nastavne jedinice može razvijati ekološka kultura učenika, koja se nameće kao temeljna vaspitno-obrazovna orijentacija.
Cilj ovako obrađenih nastavnih jedinica jeste da učenici uoče činioce koji narušavaju prirodu i kvalitet životne sredine u svakodnevnom životu, da razvijaju svest o položaju čoveka u prirodi i njegovoj odgovornosti za stanje životne sredine i prirode. Učenici stiču sposobnost da sagledavaju aktivnosti koje mogu unaprediti stanje i kvalitet životne sredine (obrasci ponašanja), kao i da spoznaju vezu između kvaliteta životne sredine i kvaliteta svog života. Кroz razgovor na času podstiču se aktivnosti vezane za održivost (štednja vode i energije, razvrstavanje otpada, reciklaža) koje utiču na život budućih generacija. Učenici se usmeravaju na to da aktivno učestvuju u društvenim akcijama u školi i lokalnoj zajednici, sve u cilju podizanja kvaliteta zdravlja i života uopšte.
Istaknuto je da se održivi razvoj ne odnosi samo na ekonomski i tehnološki, već i na socijalni i na kulturni razvoj, usklađen sa potrebama zaštite i unapređenja životne sredine.
Razvoj ekološke svesti je spor proces. Ni nastavni programi ni školske sekcije ne mogu popraviti štetu koja je načinjena, ali je neophodno neprekidno se boriti da se zaustave nepoželjni procesi uništenja i zagađivanja životne sredine. Obrazovne ustanove imaju zadatak:
- da se učitelji i nastavnici trude da u sve predmete unese pitanje kako da se očuva postojanje;
- da se traga za odgovorima kako budućim generacijama očuvati duhovno i kulturno nasleđe podjednako kao prirodu i njene resurse;
- da učenike vaspitavaju kako da ne budu sebični i bahati prema onome što im je dato u nasleđe.
Na kraju promocije zaključeno je da jedan od željenih ishoda vaspitno-obrazovnog procesa jeste ekološki kompetentan pojedinac, a da bi se to realizovalo, potrebni su konstruktivni primeri i nove strategije učenja.
Prezentaciji su prisustvovali učitelji, nastavnici i učenici zainteresovani za ekologiju. Izdavačka kuća „Eduka” poklonila je svim učesnicima i slušaocima ekološke kalendare.
Promocija ovog kalendara predstavlja jedan od načina da se nastava usmeri ka principima održivog razvoja i sticanju kompetencija za odgovoran odnos prema okolini i prema zdravlju, kao i za odgovorno učešće u demokratskom društvu.

Pogledajte program SVETOSAVSKE NEDELJE.