ucionica skola stefan stojanovic 23Imajući u vidu aktuelne epidemiološke podatke nadležnih organa, tela i službi, sa ciljem prevencije širenja gripa u populaciji dece i mladih, doneta je odluka da zimski raspust bude produžen do 21. februara 2020. godine, a da prvi nastavni dan bude 24. februar 2020. godine.