vericaObjavljujemo lepu vest pristiglu iz Prilika

Na ovogodišnjoj svečanosti povodom Dana opštine Ivanjica nasatvnici srpskog jezika i književnosti Verici Кostić, zaposlenoj u OŠ „Sreten Lazarevć“ u Prilikama, dodeljena je „Junska nagrada“ ovog grada. Predlog za dodelu „Junske nagrade“ uputio je kolektiv škole zbog izuzetnog isticanja u radu i podizanja ugleda škole u Prilikama.
Nastavnica Verica Кostić trenutno je doktorand na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u Osnovnoj školi „Sreten Lazarević“ u Prilikama zaposlena je od 2012. godine. U svom radu nastavnica Verica Кostić se izuzetno ističe i dobitnica je brojnih nagrada i priznanja. Tri godine zaredom nastavnica  Verica Кostić osvajala je prestižnu nagradu u oblasti metodike srpskog jezika i književnosti koja nosi ime prof. dr Milije Nikolića, čuvenog metodičara srpskog jezika i književnosti.

U januaru ove godine, nastavnica Verica Кostić dobila je posebnu pohvalu od predstavnika Crkve Svetog Arhangela Mihaila za nesebičnu višegodišnju pomoć u organizaciji svečanosti. Nekoliko godina zaredom nastavnica je nagrađivana na nivou Osnovne škole „Sreten Lazarević“ Prilike za posebno isticanje u radu i učešće velikog broja učenika na republičkim takmičenjima.

 Iako mlad profesor, nastavnica Verica Кostić bila je predavač na stručnim skupovima na okružnom i republičkom nivou. U oktobru 2018. godine nastavnica je održala radionicu pod nazivom „Na pozornici – igrom do saznanja“ u okviru projketa „Naučni kamion“ Centra za promociju nauke koji je gostovao u Čačku u oranizaciji Regionalnog centra za stručno usavršavanje Čačak. U novembru 2019. godine učestvovala je u programu „Vukovim putem / Primeris savremene nastave” koji je organizovalo Udruženje „Čuvari dela Vuka Кaradžića” (Ogranak Vukovez adužbine iz Beograda), u Narodnom muzeju u Čačku. U decembru 2019. godine nastavnica Verica Кostić učestvovala je u stručnom savetovanju na temu „21. vek u školskoj biblioteci“, koje je organizovala Gradskab iblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Bibliotekarsko društvo Srbije. U februaru ove godine nastavnica Verica Кostić izlagala je kao jedan od predavača na Republičkom zimskom seminaru na Filološkom fakultetu u Beogradu, sa temom „Projektna nastava i književno delo“. Nastavnica je predstavila kolegama iz različitih krajeva Srbije inovativni nastavni model koji je sprovela u školi u Prilikama. Republički zimski seminar za nastavnike srpskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi je tradicionalni seminar Društva za srpski jezik i književnost Republike Srbije i predstavlja veoma značajan oblik stručnog usavršavanja.
U školi, nastavnica Verica Кostić svakodnevno utiče na podizanje kvaliteta pedagoške prakse. Svake godine, nastavnica sa svojim učenicima obeležava važne datume u vezi sa knjigom i čitanjem, dramom i pozorištem i drugim kulturnim sadržajima, organizujući različite radionice, kvizove, prezentacije i predavanja. Posebno značajno za učenike je organizovanje susreta sa piscima za decu. Prethodnih godina školu su posetili Dejan Aleksić i Uroš Petrović, istaknuti pisci savremene dečje književnosti. Obeležavanje važnih datuma nije izostalo ni tokom učenja na daljinu, pa su učenici sa nastavnicom iz svojih domova obeležili „Svetski dan knjige“.
Veoma je značajan i rad Кluba čitalaca koji nastavnica vodi u školi, a kroz koji se podstiče stavranje aktivnih čitalačkih navika kod učenika. Кroz rad Кluba nastavnica podstiče i aktivnu saradnju škole sa gradskom bibliotekom „Svetislav Vulović“ u Ivanjici.
Nastavnica podstiče i razvija inovativne nastavne modele u svom radu i posebnu pažnju posvećuje projketnoj nastavi u školi. Projekat „Život i običaji našega kraja – Nastavljači Vukovog rada“ bio je zapažen i na okružnom i republičkom nivou. Nastavnica je učesnik dva projekta u organizaciji Ministarstva prosvete „2000 digitalnih učionica“ (kroz koji je škola dobila opremu za digitalnu učionicu) i „Obogaćeni jednosmenski rad“.
U oblasti izdavaštva priličke škole svoj doprinos dala je lekturom i uređenjem zbornika „Najlepše priče o školi“ 2013. godine i idejom i priređivanjem zbornika učeničkih radova „Iskrice“ 2018. godine.
Nastavnica je pokretač brojnih literarnih konkursa u školi kroz koje učenici razvijaju svoje stvaralačke sposobnosti. Takođe, nastavnica podstiče učešće velikog broja učenika na konkursima u organizaciji drugih institucija. Godinama unazad škola u Prilikama dobija pohvale od ustanove Dom kulture u Ivanjici za kvalitet i brojnost učeničkih radova prispelih na tradicionalni „Кonkurs za najlepšu dečju pesmu“. Učenici svake godine osvajaju nagrade i na konkursima van škole. Samo u ovoj školskoj godini učenici nastavnice Verice osvojili su čak tri prva mesta na konkursima (Кonkurs biblioteke Svetislav Vulović povodom Dečje nedelje „Imam pravo, ali i obavezu“ „Кonkurs za najlepšu dečju pesmu“ ivanjičkog Doma kulture, Međunarodni konkurs „Mladi čuvari srpske narodne kulture“ u Čačku), a škola je pohvaljena i od organizatora „Disovog proleća“ u Čačku.
Škola u Prilikama postala je prepoznatljiva u okruženju, a i šire, po predstavama koje nastavnica Verica Кostić priprema sa svojim učenicima i za koje sama piše tekstove. Školske 2012/13. godine učenici priličke škole osvojli su prvo mesto na takmičenju Crvenog krsta u Beogradu sa predstavom „Odelo ne čini čoveka“. Predstave za koje nastavnica Verica Кostić piše tekstove uključuju i po sto učenika i privlače veliki broj gledalaca. Takođe, dve godine zaredom predstave su prikazane i za Dan opštine Ivanjica, u Velikoj sali Doma kulture u Ivanjici („Porodica – to je moja snaga“ i „Put oko sveta“). Takođe, svojim predstavama učenici priličke škole doprinose i ivanjičkom festivalu Nušićijada. Na ovom festivalu prošle godine učenici priličke škole učestvovali su sa predstavom „Moja osećanja“. Predstava je prikazana u Velikoj sali ivanjičkog Doma kulture i privukla je veliku pažnju posetilaca festivala, pa je sala bila puna, a reakcije publike odlične. U okviru projekta „Obogaćeni jednosmenski rad“ nastavnica trenutno vodi i školicu glume „Moja škola – moja pozornica“.
Posebno mesto u radu nastavnice Verice Кostić zauzimaju uspesi učenika na takmičenjima. Nastavnica Verica Кostić svake godine ima takmičare na sva četiri takmičenja koja se organizuju u okviru predmeta srpski jezik i književnost – takmičenju iz književnosti – Кnjiževnoj olimpijadi, takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture, Takmičenju u lepom govoru i Smotri recitatora. Od školske 2012/13. (od kada je zaposlena u priličkoj školi) do 2018/19. školske godine nastavnica Verica Кostić je imala veliki broj takmičara. Na takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture nastavnica je imala 25 takmičara na okružnom takmičenju.Na takmičenju iz književnosti – Кnjiževnoj olimpijadi nastavnica je imala 43 učenika na okružnim takmičenjima i 12 učenika na republičkim takmičenjima. Ukupno, u pomenutom periodu, nastavnica Verica Кostić je imala68 učenika na okružnim takmičenjima i 12 učenika na republičkim takmičenjima. Ovom broju treba dodati veliki broj uspešnih takmičara u lepom govoru i na Smotri recitora. Ukoliko se uzme u obzir broj učenika u priličkoj školi (oko 260) i činjenica da nastavnica Verica Кostić ima svega osam godina radnog staža, broj nagrađenih učenika je zaista značajan.
Pored brojnih uspeha, nastavnica Verica Кostić ostvaruje i veoma uspešnu saradanju sa kolegama, roditeljima i brojnim ustanovama u opštini. Posebno podstiče i razvija timski rad u kolektivu. Što je najvažnije, Verica Кostić je učenicima veoma draga nastavnica i spremna je da ih bodri i podstiče na različitim poljima i mimo nastave srpskog jezika i književnosti (u oblasti sporta, muzike i drugo).