Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije
i Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji
o r g a n i z u j u
49. KONKURS ZA RADOVE UČENIKA I STUDENATA
povodom Dana Ujedinjenih nacija - 24. oktobra 2015. godine

Osnovni cilj Konkursa, koji organizuje Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 1967. godine, je da podstiče stvaralački i aktivan odnos mladih prema aktuelnim pitanjima u svetu i da im približi ciljeve i delovanje Organizacije Ujedinjenih nacija.
Konkurs je deo aktivnosti na obeležavanju 70. godišnjice Ujedinjenih nacija i realizuje se u saradnji sa Agencijama UN u Srbiji.

T e m a   z a   l i t e r a r n e   r a d o v e:                  

Osnovne škole - TVOJA PORUKA (do 300 reči)           

"Moja poruka Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija"

Napišite PORUKU Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, organizacije koja postoji već 70 godina.

 

Srednje škole - TVOJ STAV (500 - 800 reči)

‘’Ujedinjene nacije kakve želim’’

Razmišljajte o najvažnijim svetskim pitanjima kojima se UN bave i o predlozima kako izgraditi bolji život za sve ljude i narode u svetu.

 

Studenti fakulteta u Srbiji - TVOJ ESEJ (800 - 1000 reči)

‘’Ujedinjene nacije u savremenom svetu’’

Kako vidite rad Ujedinjenih nacija proteklih sedam decenija i kako biste unapredili ulogu UN u savremenom svetu?

Iskažite vaša iskustva i saznanja, razmišljajte o rešenjima globalnih problema. Neka rad bude kreativan i maštovit, a poruke i stavovi jasni i konkretni, iz ugla mladih.

Više informacija možete videti na http://www.un.org/en/aboutun/ i http://www.un.org/un70/en.

 

T e m a  z a  l i k o v n e  r a d o v e  u č e n i k a  o s n o v n i h  i  s r e d nj i h  š k o l a:

“Svet kakav želim 2030”

U celom svetu radi se na pripremi Razvojne agende posle 2015. godine, kada se završavaju Milenijumski ciljevi razvoja.

Ciljevi održivog razvoja biće usmereni ka uravnoteženom ekonomskom i socijalnom razvoju, uz zaštitu životne sredine. Neophodno je obezbediti život u dostojanstvu za sadašnje i buduće generacije, uz očuvanje resursa Planete. Novi globalni okvir za razvoj je prilika da izaberemo budućnost koju želimo.

Napravite POSTER koji pokazuje kako zamišljate svet za 15 godina, prema vašim snovima i idejama za bolji svet, prikažite BUDUĆNOST KAKVU VI ŽELITE.

Više informacija na http://www.un.org/sustainabledevelopment/ i http://www.myworld2015.org/.

 

SLANJE RADOVA:

* Literarne radove obavezno slati elektronskom poštom na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

* Likovne radove poslati na adresu:

UDRUŽENJE ZA UJEDINJENE NACIJE SRBIJE

Makedonska 22/III, 11000 Beograd