veričina svetosavskaJavni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2022. godinu za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji


Ministar prosvete upućuje javni poziv svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima, naučno-istraživačkim ustanovama, drugim pravnim, kao i fizičkim licima da predlože kandidate za dodelu Svetosavske nagrade za 2022. godinu. Svetosavska nagrada je priznanje za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u 2022. godini.

Pravo da budu predloženi za dodelu Svetosavske nagrade imaju:

  • učenici osnovnih škola,
  • učenici srednjih škola,
  • studenti svih nivoa studija,
  • zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda,
  • zaposleni u naučno-istraživačkim ustanovama,
  • ustanove (predškolske, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika, visokoškolske ustanove, ustanove učeničkog i studentskog standarda, naučno-istraživačke ustanove),
  • stručna društva i zajednice škola,
  • autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja,
  • ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i svojim angažovanjem doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja (novinari, mediji, privredna društva, izdavačke organizacije, fondovi, zadužbine i drugi).

Predlog za dodelu Svetosavske nagrade treba da sadrži:

- obrazložen predlog za dodelu nagrade na srpskom jeziku, u štampanoj formi (do 2 strane),
- dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz predloga,
- profesionalnu biografiju za fizička lica.
Napomena: Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

Predlozi se dostavljaju na adresu:

MINISTARSTVO PROSVETE
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
(za Sekretarijat)
ne otvarati

Predlozi se dostavljaju najkasnije do 20. decembra 2022. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2022. godinu“.

Кriterijumi za dodelu Svetosavske nagrade za 2022. godinu objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete (www.mpn.gov.rs).

Imena dobitnika Svetosavske nagrade biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i u listu „Prosvetni pregled“.

Foto: Verica Kostić, dobitnica  Svetosavske nagrade  2021. g.