Obaveštavamo Vas da se na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehniloškog razvoje naleze odluke Komisije za tumačenje odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Tumačenja su na linku