Štampa
Pogodaka: 13578

Pogledajte: Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sližbeni glasnik" Republike Srbije 45/2018)