dnevnikOvim upustvom bliže se uređuje način formiranja odeljenja i način na koji se utvrđuje cena usluga, odnosno određuje visina sredstava potrebnih za ostvarivanje školskog programa na osnovu nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada škole, a prema merilima utvrđenim Pravilnikom o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja dečatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS“, broj 72/15) i Pravilnikom o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja dečatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS“, broj 72/15).