Štampa
Pogodaka: 3693

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlјa delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju ("Službeni glasnik" Republike Srbije 45/2018)