Ovim uputstvom bliže se uređuje način formiranja odeljenja i način na koji se utvrđuje cena usluga, odnosno određuje visina sredstava potrebnih za ostvarivanje školskog programa na osnovu nastavnog plana i programa, odnosno plana i programa nastave i učenja i godišnjeg rada škole.