Dopisom Ministarstva presvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 610-00-00866/2021-07 od 30.8.2021. godine rečeno je da do donošenja odgovarajućih izmena i dopuna, škole će, prilikom utvrđivanja norme časova neposrednog rada sa učenicima postupati na način: Preuzmite dopis