Štampa
Pogodaka: 1858

zakon 520x245U "Službenom glasniku RS" broj 10 od 15. februara 2019. godine, objavljene su izmene i dopune sledećih zakona:

1. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (učitati ovde), a prečišćen tekst Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) ovde.

1. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (učitati ovde), a prečišćen tekst  Zakona  o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019) ovde.

 

3. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju  (učitati ovde), a prečišćen tekst Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju  ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019) ovde.

4. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu  (učitati ovde), a prečišćen tekst Zakona o učeničkom i studentskom standardu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019) ovde