Preporučujemo predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama specijalni prilog Obrazovnog informatora PROSVETA (septembar 2013):

  • PRIPREME ZA POČETAK ŠKOLSKE / RADNE 2013/2014. GODINE
  • USKLAĐIVANJE NORMATIVNIH AKATA OBRAZOVNIH USTANOVA SA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA

u kojem, između ostalog, mogu da vide modele statuta i preuzmu osnovne elemente godišnjeg plana rada škole sa modelom.

Odgovore na sva pitanja koja ste do sada postavljali nama - lako ćete pronaći u ovom specijalnom prilogu!