Preporuka: Jedan od načina unapređivanja programa razvoja inkluzivne kulture mogao bi da bude i informisanje učenika o pesmi   i spotu pesme "Ne rugaj se", nakon čega biste mogli da organizujete debatu, tribinu, radionicu ili okrugli sto na temu koja proističe iz same pesme.  Uključite vršnjačke timove ili učeničke parlamente i napravite malu lokalnu akciju sa istim nazivom! Snimite film, ako imate mogućnosti, ili organizujte likovni i književni konkurs na zadatu temu! Naučite pesmu na znakovnom jeziku! Ideja je mnogo.  Pogledajte dobar primer iz prakse: OŠ "Vuk Karadžić" iz Crvenke!