Регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању, под радним називом „Морамо се ослањати једни на друге“, организован је, за представнике четири општине Моравичког округа (Чачак, Горњи Милановац, Ивањица и Лучани) 28. октобра 2013. године у Чачку. Покровитељи овог састанка су Култур контакт организација из Аустрије и Републичка мрежа подршке ИО, а свесрдну подршку организовању пружили су Школска управа Чачак и Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању.

 

         Састанку је присуствовао 61 учесник: др Сунчица Мацура Миловановић, професор на Педагошком факултету у Јагодини и на мастер програму „Образовне политике“ у Београду, два представника Националне мреже подршке ИО (Андријана Јовановић из Чачка и Гордана Глишић из Чачка), представници предшколских установа из три општине, представници 11 основних школа из Моравичког округа, представници 4 средње школе из Моравичког округа и представници ШОСО „1. новембар“ из Чачка .

                Учеснике скупа/састанка поздравили су начелник Школске управе у Чачку, Данило Беодрански - истакавши важност инклузивног концепта образовања, као и законски оквир за његову реализацију - и директорка Регионалног центра, Горица Станојевић, која је увек до сада показала изузетно разумевање и пружила пуну подршку за сваки вид стручног усавршавања наших наставника.

                 У првом делу састанка координаторка локалне мреже и чланица Националне мреже ИО, Слађана Мијатовић, представила је рад Националне мреже (поново због представника који су на састанку први пут) њене циљеве, структуру, активности, исходе и инсистирала је на доступности ове Мреже свим корисницима, али и на потреби оснаживања Регионалне мреже подршке, те на њеној доступности и подршци свим корисницима. Она је истакла и законски оквир који обавезује средње школе на озбиљнији и професионалнији приступ инклузивној пракси.

                У овом делу састанка три установе (ПУ „Моје детињство“ из Чачка, ОШ „Момчило Настасијевић“ из Горњег Милановца и  ЕТШ „Књаз Милош“ из Горњег Милановца) приказале су своју добру инклузивну праксу, говорећи и о тешкоћама и о могућностима које инклузивна образовна пракса пружа. ОШ „Момчило Настасијевић“ и ЕТШ „Књаз Милош“ показале су примере добре праксе у раду са девојчицом која има тешкоћа са интелектуалним функцијама, а која је после завршеног основног образовања у ОШ „Момчило Настасијевић“ своје школовање наставила у ЕТШ „Књаз Милош“. Порука сваке презентације била је да добро осмишљен индивидуализован приступ ученику може да пружи резултате. Учесницима састанка остављен је простор за дискусију и постављање питања.

                 У другом делу састанка о подршци коју пружају предшколским установама и основним школама говорили су представници ШОСО „1. новембар“ – специјална школа.  Др Сунчица Мацура Миловановић говорила је о томе шта је инклузивно образовање, како је и зашто дошло до увођења ИО, ко је промовисао његово увођење и шта су препреке и ослонци ИО. Фокус њеног излагања био је на ставу, одговорности и односу наших наставника према ИО.

           По задовољству учесника и њиховим  кратким писаним коментарима, може се рећи да су сви циљеви овог састанка испуњени: поновно представљање рада Националне мреже, оснаживање Регионалне мреже, приказивање примера добре педагошке праксе, подршка експерта из области инклузивног образовања.

            Прилог о састанку направила је локална телевизија „Телемарк“, као и Озон-прес, чији опширан чланак можете погледати на овом

            Регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању, под радним називом „Морамо се ослањати једни на друге“, организован је, за представнике четири општине Моравичког округа (Чачак, Горњи Милановац, Ивањица и Лучани) 28. октобра 2013. године у Чачку. Покровитељи овог састанка су Култур контакт организација из Аустрије и Републичка мрежа подршке ИО, а свесрдну подршку организовању пружили су Школска управа Чачак и Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању.

         Састанку је присуствовао 61 учесник: др Сунчица Мацура Миловановић, професор на Педагошком факултету у Јагодини и на мастер програму „Образовне политике“ у Београду, два представника Националне мреже подршке ИО (Андријана Јовановић из Чачка и Гордана Глишић из Чачка), представници предшколских установа из три општине, представници 11 основних школа из Моравичког округа, представници 4 средње школе из Моравичког округа и представници ШОСО „1. новембар“ из Чачка .

                Учеснике скупа/састанка поздравили су начелник Школске управе у Чачку, Данило Беодрански - истакавши важност инклузивног концепта образовања, као и законски оквир за његову реализацију - и директорка Регионалног центра, Горица Станојевић, која је увек до сада показала изузетно разумевање и пружила пуну подршку за сваки вид стручног усавршавања наших наставника.

                 У првом делу састанка координаторка локалне мреже и чланица Националне мреже ИО, Слађана Мијатовић, представила је рад Националне мреже (поново због представника који су на састанку први пут) њене циљеве, структуру, активности, исходе и инсистирала је на доступности ове Мреже свим корисницима, али и на потреби оснаживања Регионалне мреже подршке, те на њеној доступности и подршци свим корисницима. Она је истакла и законски оквир који обавезује средње школе на озбиљнији и професионалнији приступ инклузивној пракси.

                У овом делу састанка три установе (ПУ „Моје детињство“ из Чачка, ОШ „Момчило Настасијевић“ из Горњег Милановца и  ЕТШ „Књаз Милош“ из Горњег Милановца) приказале су своју добру инклузивну праксу, говорећи и о тешкоћама и о могућностима које инклузивна образовна пракса пружа. ОШ „Момчило Настасијевић“ и ЕТШ „Књаз Милош“ показале су примере добре праксе у раду са девојчицом која има тешкоћа са интелектуалним функцијама, а која је после завршеног основног образовања у ОШ „Момчило Настасијевић“ своје школовање наставила у ЕТШ „Књаз Милош“. Порука сваке презентације била је да добро осмишљен индивидуализован приступ ученику може да пружи резултате. Учесницима састанка остављен је простор за дискусију и постављање питања.

                 У другом делу састанка о подршци коју пружају предшколским установама и основним школама говорили су представници ШОСО „1. новембар“ – специјална школа.  Др Сунчица Мацура Миловановић говорила је о томе шта је инклузивно образовање, како је и зашто дошло до увођења ИО, ко је промовисао његово увођење и шта су препреке и ослонци ИО. Фокус њеног излагања био је на ставу, одговорности и односу наших наставника према ИО.

           По задовољству учесника и њиховим  кратким писаним коментарима, може се рећи да су сви циљеви овог састанка испуњени: поновно представљање рада Националне мреже, оснаживање Регионалне мреже, приказивање примера добре педагошке праксе, подршка експерта из области инклузивног образовања.

            Прилог о састанку направила је локална телевизија „Телемарк“, као и Озон-прес, чији опширан чланак можете погледати на овом

            Регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању, под радним називом „Морамо се ослањати једни на друге“, организован је, за представнике четири општине Моравичког округа (Чачак, Горњи Милановац, Ивањица и Лучани) 28. октобра 2013. године у Чачку. Покровитељи овог састанка су Култур контакт организација из Аустрије и Републичка мрежа подршке ИО, а свесрдну подршку организовању пружили су Школска управа Чачак и Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању.

         Састанку је присуствовао 61 учесник: др Сунчица Мацура Миловановић, професор на Педагошком факултету у Јагодини и на мастер програму „Образовне политике“ у Београду, два представника Националне мреже подршке ИО (Андријана Јовановић из Чачка и Гордана Глишић из Чачка), представници предшколских установа из три општине, представници 11 основних школа из Моравичког округа, представници 4 средње школе из Моравичког округа и представници ШОСО „1. новембар“ из Чачка .

                Учеснике скупа/састанка поздравили су начелник Школске управе у Чачку, Данило Беодрански - истакавши важност инклузивног концепта образовања, као и законски оквир за његову реализацију - и директорка Регионалног центра, Горица Станојевић, која је увек до сада показала изузетно разумевање и пружила пуну подршку за сваки вид стручног усавршавања наших наставника.

                 У првом делу састанка координаторка локалне мреже и чланица Националне мреже ИО, Слађана Мијатовић, представила је рад Националне мреже (поново због представника који су на састанку први пут) њене циљеве, структуру, активности, исходе и инсистирала је на доступности ове Мреже свим корисницима, али и на потреби оснаживања Регионалне мреже подршке, те на њеној доступности и подршци свим корисницима. Она је истакла и законски оквир који обавезује средње школе на озбиљнији и професионалнији приступ инклузивној пракси.

                У овом делу састанка три установе (ПУ „Моје детињство“ из Чачка, ОШ „Момчило Настасијевић“ из Горњег Милановца и  ЕТШ „Књаз Милош“ из Горњег Милановца) приказале су своју добру инклузивну праксу, говорећи и о тешкоћама и о могућностима које инклузивна образовна пракса пружа. ОШ „Момчило Настасијевић“ и ЕТШ „Књаз Милош“ показале су примере добре праксе у раду са девојчицом која има тешкоћа са интелектуалним функцијама, а која је после завршеног основног образовања у ОШ „Момчило Настасијевић“ своје школовање наставила у ЕТШ „Књаз Милош“. Порука сваке презентације била је да добро осмишљен индивидуализован приступ ученику може да пружи резултате. Учесницима састанка остављен је простор за дискусију и постављање питања.

                 У другом делу састанка о подршци коју пружају предшколским установама и основним школама говорили су представници ШОСО „1. новембар“ – специјална школа.  Др Сунчица Мацура Миловановић говорила је о томе шта је инклузивно образовање, како је и зашто дошло до увођења ИО, ко је промовисао његово увођење и шта су препреке и ослонци ИО. Фокус њеног излагања био је на ставу, одговорности и односу наших наставника према ИО.

           По задовољству учесника и њиховим  кратким писаним коментарима, може се рећи да су сви циљеви овог састанка испуњени: поновно представљање рада Националне мреже, оснаживање Регионалне мреже, приказивање примера добре педагошке праксе, подршка експерта из области инклузивног образовања.

            Прилог о састанку направила је локална телевизија „Телемарк“, као и Озон-прес, чији опширан чланак можете погледати на овом линку.

            Свим учесницима састанка издате су потврде о 4 сата екстерног стручног усавршавања.

            Напомињем, уз жаљење, да ни овом састанку, као ни претходном, нису присуствовале Тијана Ђукић и Драгана Милорадовић, чланице Републичке мреже подршке ИО из Горњег Милановца.

             Овде можете погледати и фотографије.

 

линку.

            Свим учесницима састанка издате су потврде о 4 сата екстерног стручног усавршавања.

            Напомињем, уз жаљење, да ни овом састанку, као ни претходном, нису присуствовале Тијана Ђукић и Драгана Милорадовић, чланице Републичке мреже подршке ИО из Горњег Милановца.

             Овде можете погледати и фотографије.

 

линку.

            Свим учесницима састанка издате су потврде о 4 сата екстерног стручног усавршавања.

            Напомињем, уз жаљење, да ни овом састанку, као ни претходном, нису присуствовале Тијана Ђукић и Драгана Милорадовић, чланице Републичке мреже подршке ИО из Горњег Милановца.

             Овде можете погледати и фотографије.