Važne informacije i saveti roditeljima i nastavnicima o prirodi, uzrocima i perspektivi dece sa ADHD problemom, možete da pročitate u publikaciji za roditelje i nastavnike hiperaktivne dece:
 
O iskustvu porodice dečaka sa autizmom uključenog u redovno obrazovanje možete više da pročitate u knjizi
Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju koji možete preuzeti.
 
O autizmu-iskustvo roditelja, možete da pročitate na BLOGU.