Pored Priručnika za inkluzivni razvoj škole, preporučujemo vam i Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju koji možete preuzeti  ovde.