светски дан детета 2 768x461Svetski dan deteta obeležava se 20.11. od 1954. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila taj datum za datum obeležavanja.

Tenička škola u Ivanjici obeležila je Svetski dan deteta. 

Obeležavanjem Svetskog dana deteta promovišu se „podsticanje razumevanja među decom i dobrobit dece širom sveta, međusobna interakcija, usmeravanje pažnje javnosti na obaveze društva prema deci, ukazivanje na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju, sigurno okruženje, pravo na učenje, igru i zabavu i pružanje iste prilike za svu decu“.

unnamedMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvija u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP) izdalo priručnik za škole „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju“ i priručnik za vaspitače „Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece“.

Priručnik „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju“ je nastao kao rezultat iskustva zaposlenih iz škola, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a i civilnog sektora i predstavlja i integrisanje znanja, iskustva i resursa nastalih tokom realizacije i evaluacije programa „Škola bez nasilja“. Priručnik sadrži materijale koji se mogu koristiti prilikom planiranja i realizacije preventivnih aktivnosti u cilju sprečavanja nasilja u radu sa učenicima, roditeljima i nastavnicima.

pravilniciPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, objavljen je 31. jula 2020 godine ("Službeni glasnik RS", br. 46 od 26. juna 2019, 104 od 31. jula 2020) i primenjivaće se počev od školske 2020/2021. godine.