policija

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete i nauke, u nastojanju da se unapredi nivo bezbednosti učenika i škola, pokrenuli su 2010.g., zajednički projekat „Bezbedno detinjstvo-razvoj bezbednosne kulture mladih".

Projekat je definisan u okviru Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2010. do 2012.godine i ujedno pretstavlja i sprovođenje aktivnosti iz Okvirnog akcionog plana za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

UdzbeniciPropisi naše države kojima se pored ostalog uređuje i pitanje bezbednosti i zaštite dece o različitih oblika nasilja:

Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta

Preuzmite ovde

Ustav Republike Srbije, 2006.god.

preuzmite ovde

Krivični zakonik Srbije, 2012.god.

preuzmite ovde