logo sex zdravlje v2Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo pripremio je 20 kratkih TV formata edukativnog karaktera, sa sadržajima koji se odnose na unapređivanje reproduktivnog zdravlja mladih.

Ovaj serijal TV emisija pod nazivom "Ne žuri" dostupan je na sajtu www.nezuri.rs

Navedeni serijal je preporučen i od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Preporuka je da materijal u okviru posebnih vaspitnih programa koji se ostvaruju na nivou ustanove mogu da koriste nastavnici, učenici i njihovi roditelji.