pareyanNedelja digitalnih veština (All Digital Week) sprovodi se širom Evrope od 2010. godine iusmerena je na unapređenje kompetencija građana da koriste digitalne tehnologije. Održava se od 19. do 25. marta.
Srbija učestvuje u kampanji već devetu godinu zaredom i zajedno sa partnerima kampanje kroz različite aktivnosti, podstiče digitalno uključivanje i digitalno osnaživanje građana.
 
Digitalna kompetencija jedna je od 8 ključnih kompetencija, prema preporuci Evropskog parlamenta, i odnosi se na poznavanje i efikasno korišćenje digitalnih tehnologija za informisanje, komunikaciju i rešavanje osnovnih problema u svim aspektima života, ali i kritički odnos prema njihovom značaju i uticaju. Učešće u društvu u digitalnom dobu zahteva kompetencije u vezi sa tehnologijama. Te kompetencije su u 21. veku potreba i zato ih danas doživljavamo kao životne veštine, poput pismenosti i računanja.
 
Nedelju digitalnh veština Gimnazija u Ivanjici obeležila je nizom predavanja i radionica.
 
PREDAVANjE „BEZBEDNOST DECE NA INTERNETU“
 
Kao jedna od aktivnosti u okviru obeležavanja Nedelje digitalnih veština (All Digital Week) koja se sprovodi širom Evrope od 2010. godine i usmerena je na unapređenje kompetencija građana da koriste digitalne tehnologije, u Gimnaziji u Ivanjici 22.3.2018. godine, predavanje na temu „Bezbednost dece na internetu“ održao je viši policijski inspektor  Marko Milošević, kriminalistička policija Policijske uprave u Čačku.
 
Snimak predavanja može se pogledati na sajtu: http://www.gimnazija-ivanjica.edu.rs