vreme ispred ekranaKorišćenje digitalnih uređaja postalo je u toj meri deo svakodnevnog života dece i mladih, pogotovu tokom pandemije virusa kovid-19 i prelaska na kombinovanu i nastavu na daljinu, da se postavlja pitanje da li je besmisleno govoriti o optimalnoj količini vremena ispred ekrana. Sa druge strane, među naučnicima ne postoji konsenzus po pitanju optimalne količine vremena ispred ekrana, niti jedan univerzalan recept za svu decu/mlade.

Petodelna publikacija „Kvalitetno vreme ispred ekrana” autorke dr Dobrinke Kuzmanović predstavlja pokušaj da dokučimo šta je primereno za pet uzrasnih grupa:

mlađe osnovce,

starije osnovce,

srednjoškolce,

nastavnike i

roditelje.

Publikacija „Kvalitetno vreme ispred ekrana” nastala je u okviru programa „Nova pismenost“, koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Propulsion. Publikacija je pripremljena u saradnji sa Inicijativom „Digitalna Srbija” i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV).

Preuzeto sa : https://ceo.edu.rs/vreme-ispred-ekrana/