latinica | ћирилица

gimnIz Gimnazije u Ivanjici prosleđen nam je Izveštaj Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja o rezultatima završnog ispita učenika osmog razreda nadarenih za matematiku. Prosečan rezultat iz srprskog jezika ovog odeljenja je daleko iznad republičkog proseka  i iznosi 601, dok iz matematike iznosi čak 624 boda.

Podsećamo vas da se i novim okvirom standarda kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova vrednuju obrazovna postignuća učenika,  u trećoj oblasti  kvaliteta "Obrazovna postignuća učenika", standardom 3.1 Rezultati učenika na završnom ispitu pokazuju ostvarenost standarda postignuća nastavnih predmeta, odnosno ostvarenost postaavljenih individualnih ciljeva učenja.

 

Stoga ove rezultate objavljujemo i kao primer visoke ostvarenosti navedenog  standarda.