Štampa
Pogodaka: 1517

logo ministarstvo prosveteNovi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju objavljen je u „SLužbneom glasniku RS", broj 34 od 17. maja 2019. godine. 

Član 19 / Završne odredbe glasi:

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 67/13), osim za učenike koji su školske 2019/2020. godine treći, četvrti, sedmi i osmi razred.

 

Čl. 20 / Završne odredbe glasi:

Za učenike iz stava 1. ovog člana primenjuje se Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 67/13) do završetka ciklusa obrazovanja i vaspitanja.

Pravilnik možete da preuzmete ovde.