latinica | ћирилица

podzakonski akti          Pravilnici o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju

Na osnovu člana 75. stav 5. Zakona o osnovama sistema           obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20),

ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIК  o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

 

Član 1.

U Pravilniku o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 34/19), u članu 5. stav 2. menja se i glasi: „Učeniku koji nije ocenjen najmanje četiri puta iz obaveznog predmeta i izbornog programa drugi strani jezik u toku polugodišta, odnosno najmanje dva puta u toku polugodišta ukoliko je nedeljni fond obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas, ne može da se utvrdi zaključna ocena, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00109/2020-04
U Beogradu, 22. aprila 2020. godine
Ministar,
Mladen Šarčević, s.r.

Na osnovu člana 75. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20),

ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIК o izmenama Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Član 1.

U Pravilniku o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 82/15), u članu 17. stav 7. menja se i glasi: „Učeniku koji nije ocenjen najmanje četiri puta iz obaveznog predmeta i izbornog programa u toku polugodišta ne može se utvrditi zaključna ocena, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.”.

Stav 8. menja se i glasi: „Izuzetno od stava 7. ovog člana, ako je nedeljni fond časova obaveznog predmeta i izbornog programa jedan čas, učeniku se može utvrditi zaključna ocena ako je ocenjen najmanje dva puta u polugodištu ili manje, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00110/2020-04
U Beogradu, 22. aprila 2020. godine
Ministar,
Mladen Šarčević, s.r.