latinica | ћирилица

zi slikaInstrument u obrazovanju je, između ostalog, svako pomoćno sredstvo koje pojedincu ili stručnom organu olakšava proces prikupljanja podataka u vezi sa nekom temom ili procenom, a samim tim i vrednovanje pojedinog aspekta rada.

I članovi Tima za spoljašnje vrednovanje pripremaju instrumente koji im olakšavaju prikupljanje podataka. Na zahtev nekih kolega koji su imali uvid u naš instrument za standard 3.1, odlučili smo da instrument podelimo sa timovima za samovrednovanje treće  oblasti - Obrazovna postignuća učenika, timovima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove i svim zainteresovanim pojedincima. Ovaj instrument se popunjava isključivo na osnovu analiza postignuća učenika na završnom ispitu koje školama dostavlja Zavod za vrednovanje kvaliteta i razvoj ustanove. 

Podsećamo vas na pokazatelje standarda 3.1.

3.1. Uspeh učenika pokazuje da su ostvareni obrazovni standardi.

3.1.1. Rezultati na završnom ispitu/maturi pokazuju da je ostvaren osnovni nivo obrazovnih standarda.
3.1.2. Rezultati na završnom ispitu/maturi pokazuju da je ostvaren srednji nivo obrazovnih standarda.
3.1.3. Rezultati na završnom ispitu/maturi pokazuju da je ostvaren napredni nivo obrazovnih standarda.
3.1.4. Učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju ostvaruju postignuća u skladu sa individualnim ciljevima učenja/prilagođenim obrazovnim standardima.
3.1.5. Školske ocene su u skladu sa rezultatima na završnom/maturskom/nacionalnom ispitu.
3.1.6. Rezultati učenika na završnom/maturskom/nacionalnom ispitu pokazuju da je škola ostvarila rezultate na nivou proseka Republike.

 VAŽNA NAPOMENA: Od školske 2023/2024.godine ovaj instrument neće biti korišćen, jer se menja format izveštaja o završnom ispitu zbog izbora trećeg testa, pa će izveštaji sami po sebi biti detaljniji i funkcionalniji za samovrednovanje. 

Instrument preuzmite OVDE uz napomenu da za kombinovani test reč bodovi uzimamo uslovno, budući da je reč o procentu (%).