latinica | ћирилица

šu čačakRadi daljeg obezbeđivanja kvaliteta rada i razvoja  ustanova, podsećamo vas na  jedan važan segment izveštaja o radu ustanove, za koji smo uočili da često nedostaje. 

U prvoj propisanoj oblasti standarda kvaliteta rada Programiranje, planiranje i izveštavanje, dva pokazatelja se eksplicitno  tiču godišnjeg izveštaja o radu: 

1.2.4. Operativno planiranje organa, tela i timova predviđa aktivnosti i mehanizme za praćenje rada i izveštavanje tokom školske godine.

1.2.5. Godišnji izveštaj sadrži relevantne informacije o radu škole i usklađen je sa sadržajem godišnjeg plana rada.

Program inkluzivnog obrazovanja nalazi se u školskom programu, za koji se vezuju i pojedinačni IOP-i, a plan realizacije je sastavni deo godišnjeg plana rada.  Program pripreme učenika za završni ispit sastavni je deo školskog programa, a konkretan, operativan plan njegove realizacije nalazi se u godišnjem planu rada. U izveštaju o postignućima učenika na završnom ispitu u većem broju ustanova nismo uočili izveštaj o postignućima na završnom ispitu onih učenika koji  su obavezno obrazovanje završili prema IOP-u 2, zbog čega je teško sagledati ostvarenost pokazatelja  3.1.6. i drugih pokazatelja unutar treće oblasti pod nazivom Obrazovna postignuća:

3.1.6. Učenici koji dobijaju dodatnu obrazovnu podršku postižu očekivane rezultate na završnom ispitu u odnosu na individualne ciljeve/ishode učenja.

Stoga objavljujemo instrument koji smo koristili u ovogodišnjem spoljašnjem vrednovanju, kako bi školski timovi za obezbeđivanje kvaliteta rada i razvoj ustanove i timovi za samovrednovanje procenili da li školski izveštaji pružaju podatke o ovog aspektu rada i, ukoliko ne pružaju, dali smernice kolegama na koji način mogu da unaprede taj segment u ovogodišnjim izveštajima o radu. 

Preuzmite instrument za vrednovanje pokazatelja 3.1.6 ŠU Čačak