latinica | ћирилица
Preporučujemo odličan sajt Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi:
Na ovom sajtu ćete pronaći i odličnu savremenu literaturu za vaspitače, ali i sažetke nekih predavanja, kao i dobar podsetnik za vođenje radne knjige, tj. Knjige vaspitno-obrazovnog rada.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Evropskom unijom ostvaruje projekat "Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja". U toku je pilotiranje komponente 3 projekta: Osiguranje kvaliteta - Koncept praćenja rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji. U realizaciji ovog projekta učestvuju  tri srednje škole sa teritorije Moravičkog okruga:
1. Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak,
2. Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak i
3. Ekonomska škola, Čačak.
Učesnici projekta prošli su obuku 17. i 18. maja 2012. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, na čelu sa trenerom Kerstin Šnajder.

Uslovi i postupak napredovanja i sticanja zvanja definisani su Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, "Službeni glasnik RS", br. 13, od 24.2.2012. godine, čl. 29 - 45.
Postupak za sticanje odgovarajućeg zvanja pokreće nastavnik, vaspitač i stručni saradnik podnošenjem zahteva ustanovi. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik podnosi DOKAZE o ispunjenosti uslova za sticanje zvanja, sa samoprocenom stepena ostvarenosti obrazovno-vaspitnih ciljeva, prema stepenu stečenih kompetencija i samoprocenom iniciranja i učestvovanja u podizanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada. Nakon pribavljanja mišljenja iz čl. 36.  i 37, direktor dostavlja PREDLOG za izbor u zvanje sa ZAHTEVOM i DOKAZIMA prosvetnom savetniku.
To znači da se prosvetnom savetniku dostavlja sledeće: