latinica | ћирилица
U želji da podstaknemo promocije knjiga, udžbenika, priručnika, radnih svezaka, učila, časopisa i drugih nastavnih sredstava kao oblik stručnog usavršavanja u ustanovi (shodno Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika), 2. novembra 2012. godine, organizovali smo, zahvaljujući odličnoj saradnji sa Društvom učitelja Ivanjice (Milan Parezanović) i Društvom učitelja Čačka (Mirjana Glišić), promociju Radne sveske za drugi razred osnovne škole "Ja znam latinicu" Svetlane Andrijanić. Promocije su održane u OŠ "Kirilo Savić" u Ivanjici i OŠ "Dr Dragiša Mišović" u Čačku. Zainteresovani mogu da se detaljnije informišu preuzimajući sledeće priloge:

Preporučujemo odličan sajt Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi:
Na ovom sajtu ćete pronaći i odličnu savremenu literaturu za vaspitače, ali i sažetke nekih predavanja, kao i dobar podsetnik za vođenje radne knjige, tj. Knjige vaspitno-obrazovnog rada.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Evropskom unijom ostvaruje projekat "Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja". U toku je pilotiranje komponente 3 projekta: Osiguranje kvaliteta - Koncept praćenja rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji. U realizaciji ovog projekta učestvuju  tri srednje škole sa teritorije Moravičkog okruga:
1. Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak,
2. Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak i
3. Ekonomska škola, Čačak.
Učesnici projekta prošli su obuku 17. i 18. maja 2012. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, na čelu sa trenerom Kerstin Šnajder.