latinica | ћирилица

library management 1Stručni i stručno-pedagoški nadzor po pitanju zakonske zasnovanosti i kvaliteta rada školskih biblioteka i stručnih saradnika – bibliotekara u nadležnosti je i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (stručno-pedagoški nadzor) i Ministarstva kulture, preko matičnih biblioteka (nadzor nad stručnim radom školske biblioteke). Godinama unazad, Školska uprava Čačak i Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis" ostvaruju intenzivnu saradnju sa zajedničkim ciljem unapređenja kvaliteta rada stručnih saradnika – bilbiotekara i školskih biblioteka koje bi trebalo da budu ključna mesta budući da se kroz njihov kvalitetan rad zapravo prelamaju svi aspekti obrazovnovaspitnog rada (ukoliko je školski program  u funkciji zadovoljenja različitih potreba učenika) i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika i stučrnih saradnika.

 

Stoga Gradska biblioteka i ove godine organizuje besplatan seminar za sve koji su ove godine angažovani u bilo kom procentu na poslovima školskih bibliotekara, ali i za direktore bez čijeg kvalitetnog rukovođenja nema  valjane organizacije, kvalitetnog rada i kontinuiranog stručno usavršavanja.

Preuzmiite POZIVNO PISMO.