latinica | ћирилица
istorija zabaraSARADNIČKA NASTAVA
Prof. Dragana Hadžić nam se obratila u želji da razmeni sa kolegama primere dobre prakse. Prosledila nam je svoje pripreme i materijal koji je koristila u okviru projekta „Saradnjom do znanja”. Po njenom objašnjenju, reč je o interdisciplinarnim časovima koji su rađeni u korelaciji sa srpskim jezikom i geografijom.
Prosleđeni materijal je preobiman za objavljivanje na sajtu ŠU, ali pozivamo  kolege zainteresovane za razmenu primera dobre prakse da nam pošalju zahtev imejlom kako bismo im prosledili sav materijal (ili da se obrate direktno koleginici na  školski mejl).
Prof. Hadžić je nastavnik istorije, a zaposlena je u OŠ „Arsenije Loma” na Rudniku i OŠ „Živko Tomić” u Donjoj Šatornji. Školske 2016/2017. godine OŠ „Živko Tomić” je učestvovala u projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Unapređenje kvaliteta nastave - razvoj ključnih komptencija kroz multidisciplinarni pristup: Saradnjom do znanja”. Prof. Hadžić je bila koordinator projekta. Učesnici su imali obavezu da organizuju tri radne nedelje saradničke nastave, tako da su u ovoj školi, u okviru navedenog projekta, održali preko 30 interdisciplinarnih časova, vremenski i sadržajno usklađenih. Sve pripeme i neki materijali korišćeni na časovima su objavljeni na sajtu škole.