latinica | ћирилица

soIz Gimnazije „Takovski ustanak" stigao nam je izveštaj o učešću prof. Dragane Stefanović na Međunarodnoj konferenciji "Spektar obrazovanja 6" koji objavljujemo u celosti:

U Istanbulu je u periodu od 4. do 6. maja 2018. godine održana Međunarodna konferencija „Spektar obrazovanja 6“, čija je tema  godine bila: „Na putu ka globalnom građanstvu - šta nedostaje, šta smo postigli?“. Na ovoj konferenciji su govorili Batuan Ajdagul, direktor Inicijative za reformu obrazovanja Turske, Toni Gur, konsultant za Pirson i realizator obuka za nastavnike u Turskoj i na Kipru, Esat Ugurlu, osnivač Kompanije za inovativno obrazovanje GLOBED, Lukas Velter, direktor Organizacionog razvoja i strategija za AFS interkulturalne programe, prof. dr Orsan K. Ojmen, osnivač i predsednik Asocijacije za filozofiju, umetnost i nauku, kao i nastavnici iz SAD-a, Slovačke, Indije, Češke, Danske, Južnoafričke Republike, Rusije, Norveške, Srbije i Turske.


Razvoj i značaj globalne kompetencije bio je osnovna tema svih izlaganja. Istaknuto je da će ova kompetencija od 2018. godine biti sastavni deo međunarodnog PISA testiranja i svi učesnici su pre dolaska na konferenciju dobili onlajn upitnik Global Competence Readiness Index for Schools, koji su sastavili stručnjaci iz celog sveta na osnovu (OEDC) PISA okvira za globalnu kompetenciju i programa Saveta Evrope. http://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
Organizacija „Interkultura Srbija“ https://www.afs.org.rs/ uputila je Oliveru Vasilijević, profesora geografije iz Zaječara, i Draganu Stefanović, profesora engleskog jezika iz Gornjeg Milanovca, koje su aktivni volonteri „Interkulture“, da kao predstavnici Srbije učestvuju na seminaru AFS-a i konferenciji o obrazovanju u Istanbulu. Dragana Stefanović je bila jedan od izlagača na konferenciji i prezentovala je iskustva našeg obrazovnog sistema i značaj interkulturalnog učenja i programa mobilnosti mladih koje AFS omogućava školama u Srbiji za razvoj globalne kompetencije. Govorila je o projektnoj nastavi u okviru nastave stranih jezika u Gimnaziji „Takovski ustanak“ u Gornjem Milanovcu, o međunarodnoj saradnji i razmenama, o značaju neformalnog obrazovanja kroz različite vidove saradnje sa ustanovama u lokalnoj zajednici, kao i sve oblike saradnje sa organizacijom „Interkultura“ (godišnje razmene učenika, razmene odeljenja, razmene volontera, kulturni programi, edukacija mladih volontera i nastavnika, itd.) Istakla je neophodnost i značaj učenja stranih jezika ne samo kao sredstva komunikacije, već i kao neprocenjivog oruđa za upoznavanje drugih kultura i predstavljanje svoje kulture ljudima širom sveta.
Najbolja potvrda uspešne promocije i razvoja globalne kompetencije kroz nastavu stranih jezika i učešće u programima AFS-a je i zvanični rezultat ankete koju je profesorka Stefanović popunila na osnovu podataka o Gimnaziji „Takovki ustanak“, a koji ukazuje da je ova šklola izuzetno posvećena razvijanju globalne kompetencije kod učenika i svojim aktivnostima i postignućima može da posluži kao model drugim školama.