latinica | ћирилица

кисZa rubriku u kojoj nastavnici razmenjuju dobre primere iz svoje prakse, stigao nam je primer iz OŠ „Vučić Veličković" iz Međurečja. Nastavnik biologije Rade Peruničić prosledio je pripremu za čas, prezentaciju i izveštaj o realizaciji obrazovnovaspitnih aktivnosti na temu uticaja kiselih kiša na sušenje šuma. Izveštaj i pripremu objavljujemo na sajtu, a prezentaciju, zbog tehničkih ograničenja sajta, ne možemo, zbog čega molimo zainteresovane nastavnike da nam se obrate mejlom ukoliko žele da preuzmu i prezentaciju prof. Peruničića.

Izveštaj u vezi sa časom na temu „Uticaj kiselih kiša na sušenje šuma”


Nastavna jedinica „Кisele kiše i sušenje šuma” obrađena je prema Godišnjem planu i programu. U cilju praktičnog dokazivanja uticaja kiselih kiša na sušenje šuma, učenici 8. razreda su sa nastavnicima biologije i hemije izveli praktičan rad. Praktičan rad je započet u martu mesecu i podrazumevao je sađenje smrče, kao eksperimentalne biljke i pripremu rastvora na času hemije sa nastavnikom Jovanom  Lekovićem. Na časovima hemije učenici su bili upoznati sa kiselinama koje su korištene pri eksperimentalnom radu u okviru: Nemetali — oksidi, kiseline. Rad je obavljen u kabinetu biologije i trajao je mesec dana. Tokom rada učenici i nastavnik biologije tretirali su biljku rastvorima kiselina. Promene kod biljaka beležene su i dokumentovane fotografijama.    

Cilj izvođenja praktičnog rada ogledao se u podizanju ekološke svesti kod učenika pod sloganom  „Podigni svest za čistiji svet”.

Eksperiment i tok rada proticali su na sledeći način:

Početkom marta meseca zasađeno je sasvim zdravo stablo smrče. Nakon toga slede datumi sa eksperimentalnim podacima, koji su dokumentovani fotografijama i Pauer point prezentacijom.

12.3.2018.

Prvog dana biljka je tretirana sa 30ml rastvora azotne kiseline. Učenici su zajedno sa nastavnikom sipali kiselinu u zemlju i na četine biljke. Nakon nekoliko dana nisu uočene nikakve promene.

21.3.2018.

Ovog dana su sa 60ml rastvora azotne kiseline tretirani zemljište i četine. Nakon nekoliko dana uočene su promene, pošto se radi o većoj zapremini rastvora kiseline.
 
26.3.2018.

Na ovaj dan 30 ml rastvora sumporne kiseline sipano je u zemljište, a četine su tretirane azotnom kiselinom. U ovom periodu uočeno je da su četine počele da opadaju sa grana i na blag dodir.

28.3.2018.

Ovog dana 30 ml rastvora azotne kiseline sipano jeu zemljište i istom kiselinom tretirane su četine. Narednog časa uočeno je da četine još više opadaju.

11.4.2018.

Smrča nije tretirana kiselinama. Zabeležen je negativan uticaj kiselina. Došlo je do naglog opadanja četina, pa čak i grana.

18.4.2018.

Nakon prestanka upotrebe kiselina, četine su i dalje opadale, kao i grane. Po završenom eksperimentalnom radu i prezentaciji koju su učenici pripremili sa nastavnikom, čas je posetila Dragana Кaraklajić, pedagog škole, koja je i uslikala priložene fotografije.

 * PRIPREMA ZA ČAS