Štampa
Pogodaka: 891

licni pratilacU sredu, 30.10.2019. godine u OŠ ,,Milinko Кušić'' u Ivanjici održano je predavanje na temu ,,Lični pratilac u školi''.
Predavanje je održala učiteljica Olgica Cvetković, trener na Obuci za lične pratioce ,,Кorak po korak'' u organizaciji Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica. Prisustvovali su članovi Stručnog veća razredne nastave.
Na samom početku istaknut je značaj i potreba za obrazovnom inkluzijom i socijalnom uključenošću dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u obrazovno-vaspitni proces. Učitelji su upoznati sa svrhom ove usluge socijalne zaštite i opisom poslova ličnog pratioca u obrazovnom sistemu. Svrha usluge Lični pratilac je pre svega pružanje odgovarajuće inkluzivne praktične podrške detetu radi uključivanja u redovno školovanje, aktivnosti u zajednici i razvijanje što veće samostalnosti. Data su praktična upustva i preporuke koje će biti od pomoći učiteljima pri uspostavljanju i pružanju usluge Lični pratilac deteta u školi.


Istaknute su karakteristike dece sa smetnjama u razvoju i mere podrške u odnosu na vrstu smetnji. Dati su odgovori na pitanja kako zajedno u saradnji sa ličnim pratiocem pomoći deci pri usvajanju akademskih veština i uspostavljanju socijalnih kontakata sa vršnjacima. Aktivnosti ličnog pratioca deteta su sadržane u individualnom planu usluge i one se moraju realizovati. Lični pratilac deteta prisustvuje časovima, vodi računa o bezbednosti deteta, beleži svoja zapažanja i svojim informacijama učestvuje u izradi individualnog obrazovnog plana. Neophodno je objasniti ostalim učenicima ko je lični pratilac, zbog čega je u učionici i kako se treba ponašati prema njemu i detetu koje prati.
Učitelji u učionici imaju značajnu ulogu u pružanju podrške u radu ličnih pratilaca i stvaranju tolerantne i nediskriminatorne sredine za učenje i razvoj pojedinca. Veoma je bitno da učitelji ostvare korektan, dobar odnos i saradnju koja će biti obostrano korisna, a sa ciljem pružanja podrške detetu i postizanje najboljih rezultata. Naglašena je potreba zajedničkog pristupa rešavanja problema čime će se lakše i brže ostvariti postavljeni ciljevi. Veoma je bitno da stalno imamo na umu da su učitelji i lični pratioci na istom zadatku i imaju iste ciljeve. Od njihove saradnje zavisi koliko će dete napredovati u radu.