latinica | ћирилица

vrste ocenjivanjaŠkolska uprava Čačak neguje razmenu dobrih primera iz prakse i kontinuirano podstiče unapređivanje stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju radi obezbeđivanja i  stalnog unapređivanja kvaliteta rada. Ovoga puta, podelićemo primere dostavljenje iz ivanjičke Gimnazije, zahvaljujući inicijativi i saradnji sa rukovodiocima stručnih veća i  prof. Biljanom Ajdačić, pedagoškim savetnikom, kao i prateći dopis:

U skladu sa propisanim nastavnim planovima i programima, obrazovnim standardima i pravilnicima o ocenjivanju stručna veća u Gimnaziji su definisala kriterijume za sumativno i formativno ocenjivanje. Ovi kriterijumi, primenljivi i vidljivi u praksi, važan su instrument ocenjivanja nastavniku u praćenju i vrednovanju napredovanja učenika, kao i za đačku samoprocenu i vršnjačko vrednovanje.


U definisanju kriterijuma veća su se držala pravila da se kriterijumi planiraju u okviru aktivnosti koje su u vezi sa planiranim ishodima. Jednostavno formulisani kriterijumi razumljivi učenicima postupak ocenjivanja čine vidljivim i razumljivim a u isto vreme pružaju povratnu informaciju učenicima o nivou ostvarenog u okviru svake aktivnosti.
Na ovaj način učenici upravljaju sopstvenim učenjem a nastavnik je precizan i dosledan u ocenjivanju i praćenjeu napredovanja učenika.
U sastavljanju i formulaciji kriterijuma nastavnici su se oslanjali na dostupne primere dobre prakse koje su kolege delile na internetu.

Biljana Ajdačić, prof. srpskog jezika i književnosti, pedagoški savetnik

Primeri iz ivanjičke Gimnazije: 

* Matematika

* Biologija 4. r. 

* Geografija 2. r. 

* Srpski jezik i književnost 1. r.

* Aktivnost na času

* Rad u grupi

Pogledajte i priloge iz drugih ustanova koje smo prethodno objavljivali na sledećem LINKU.