latinica | ћирилица


комплетно спољни сараднициČlan 172 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja definiše zaduženja savetnika - spoljnih saradnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove, odnosno za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, a radi kvalitetnijeg obavljanja posla. 
Na sajtu ŠU Čačak, u rubrici O nama / Zaposleni, možete da se informišete o tome ko su savetnici - spoljni saradnici MPNTR za Moravički okrug. 

 

BIOGRAFIJE SAVETNIKA SPOLJNIH SARADNIKA ŠU ČAČAK

* Biografija Biljane Uskoković Brković, savetnika - spoljnog saradnika  ŠU Čačak za biologiju

* Biografija Vesne Marković Čeganjac, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za inkluzivno obrazovanje

* Biografija Milice Karanac, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za inkluzivno obrazovanje

* Biografija Katarine Dunjić Mandić, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove

* Biografija Mice Savković, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za fizičko i zdravstveno vaspitanje

* Biografija Katarine Ristanović Acović, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za engleski jezik

* Biografija Dragana Andrića, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za fiziku

* Biografija Gorana Šipetića, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za geografiju

 ****************************************************************************************************************************

 

Katarina Dunjić Mandić je savetnik - spoljni saradnik Školske uprave za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove, ali i stručni saradnik sa najvišim zvanjem u Moravičkom okrugu, zvanjem visokog pedagoškog savetnika. Njenu opširniju biografiju možete da pogledate na blogu koji pedantno vodi.

 * Blog Katarine Dunjić Mandić

**************************************************************************************************************************

Mica Savković je savetnik - spoljni saradnik za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja na teritoriji Moravičkog okruga. Radi kao nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u OŠ „Vuk Karadžić" u Čačku. 

**************************************************************************************************************************

Katarina Ristanović Acović je savetnik - spoljni saradnik za nastavu engleskog jezika. Zaposlena je u Gimnaziji Takovski ustanak u Gornjem Milanovcu. 

************************************************************************************************************************

Podršku razvoju inkluzivnog obrazovanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama Moravičkog okruga pružaju savetnici - spoljni saradnici za inkluzivno obrazovanje Vesna Marković Čeganjac i Milica Karanac. O njihovim radionicama možete da se informišete u sledećim izveštajima: 

* Izveštaj savetnika - spooljnih saradnika za inkluzivno obrazovanje (prvo polugodište)

* Izveštaj savetnika - spoljnih saradnika za inkluzivno obrazovanje (drugo polugodište)

 **********************************************************************************************************************

Ko je Biljana Uskoković Brković, koja je na poslovima pružanja stručne pomoći za predmet Biologija šk. 2021/2022. godine nasledila Živadinku Milićević, nastavnicu biologije iz OŠ „Vuk Karadžić", nakon njenog penzionisanja, i šta ona misli o svom novom angažovanju?

Moj osvrt na buduću saradnju sa školama

U svakoj školi mi ćemo se rasporediti na Gausovoj krivoj i većina nas će zauzeti neku svoju poziciju pri sredini. I to tako mora jer se normalna raspodela inače ne bi tako zvala. Pitanja koja će neki nastavnici postaviti sebi je gde su tačno i da li je to dovoljno.(Dobar, bolji, najbolji)

Šta nam nudi obrazovanje, i kako ga mi doživljavamo i primenjujemo u učionici? Verovatno svako to radi na svoj način. Čak su nam i saveti na dohvat ruke. Znači do nas je. Ideje jednog nastavnika ukoliko su iskrene, stvarne i argumentovane, i ako je sam nastavnik prepoznatljiv po njima, sa nestrpljenjem se šire među mladima. Do tih ideja možemo stići samo stalnim usavršavanjem, traganjem, učenjem i razmenom iskustava sa drugima.

Ipak, ima nešto i do podrške.

U eri samoobrazovanja, podrška u ličnom profesionalnom razvoju se podrazumeva, nedostaje nam menadžment podrška (možda se tako ne naziva, ali je svakako značajna). Posebno je značajan kritički osvrt rada kolega sa manje iskustva. Na tom polju je potrebno graditi objektivan pristup prema uspesima i napredovanju svih zaposlenih u nastavi. Tako se pomaže nastavniku da bude bolji u učionici i uspeh učenika neće izostati, a škola će ostvariti svoju misiju.

I, da. Važno je izbeći sujetu, progutaće nas sve zajedno. Sujetni ljudi u školi ometaju razvoj svakog pojedinca, pa i sebe samog. Dati vetar u leđa svakom pojedincu i on/ona će nam pokazati koliko su svesni svoje odgovornosti u obrazovanju. Uputiti profesionalnu kritiku nije smak sveta, nego težnja ka napretku. Zato je važno znati prepoznati ličnost i delo svakog nastavnika i u skladu s tim reagovati.

Jako je važna dobra komunikacija sa svim činiocima obrazovnog sistema, koji mogu da doprinesu razvoju novih pristupa nastavi, a sagledavanjem dobrih primera iz prakse kolega dolazimo do ideja koje možemo da realizujemo u svojoj školi i šire.

Važno mi je da verujem, ne samo kako bih bodrila sebe u novim izazovima, već da verujem stručnim, posvećenim kolegama koji nesebično rade na podizanju kvaliteta nastave, i sa kojima mogu otvoreno da delim iskustva. Moja uloga je isključivo saradnička, jer mi i jesmo kolege koje razmenjuju svoja iskustva koja mogu biti motivišuća.

Biljana Uskoković Brković,

OŠ „Milica Pavlović", Čačak

***********************************************************************************************************************************