Štampa
Pogodaka: 283

rctRegionalni centar za talente Čačak predstavlja važan resurs lokalne zajednice za podršku učenicima sa izuzetnim sposobnostima, ali i razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika koje RCT angažuje u svojstvu mentora i vođa naučnih disciplina.

Postojeći okvir kvaliteta rada,definisan Pravilnikom o standardima kvaliteta rada, ističe i pokazatelje koji su u vezi sa pružanjem podrške učenicima izuzetnih sposobnosti: 

Takođe, oblast kvaliteta Etos  u pojedinim pokazateljima ističe važnost  isticanja uspešnog angažovanja nastavnika i učenika, odnosno  važnost promovisanja njihovih postignuća: 

Zbog važnosti unaređivanja kvaliteta i razvoja ustanova u oblastima  Podrška učenicima i Etos, objavljujemo spisak mentora Regionalnog centra za talente u Čačku za šk. 2021/2022. godinu, ističući da će zainteresovani moći da pročitaju više informacija u Godišnjaku RCT, čija je priprema u toku. 

Pogledajte SPISAK MENTORA ZA ŠK. 2021/2022. G.