Udzbenici

 

 

 

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da po donošenju Odluke Vlade Republike Srbije, u okviru Projekta Nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola, obezbedi besplatne udžbenike i druga nastavna sredstva iz udžbeničkih kompleta koje su škole izabrale da koriste u nastavi, počev od školske 2016/2017. godine, a zaklјučno sa 2018/2019. godinom (Katalog), za jedan deo učeničke populacije i to:

 

u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete:
-        matematika,
-        srpski/maternji jezik,
-        svet oko nas,
-        priroda i društvo i
-        strani jezik kao obavezni predmet;
 
u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete:
-        matematika,
-        srpski/maternji jezik,
-        prvi strani jezik,
-        geografija,
-        istorija,
-        hemija,
-        fizika i
-        biologija.

U okviru Projekta Nabavka udžbenika i Drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola, za školsku 2017/2018. godinu udžbenike dobiju:

-        učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći);
-        učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja.
-        učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu);
 
Školi, kao dokaz o ispunjenosti uslova za dobijanje besplatnih udžbenika, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
 
- za učenike, socijalno/materijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, rešenje kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći;
- za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja (srednja škola, fakultet), potvrdu obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika, odnosno studenta. Potvrda obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika prilaže se za svako dete.
- za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, posebna dokumentacija nije potrebna jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima. Zahtevanu dokumentaciju škole čuvaju u svojoj arhivi.

Ako učenik ostvaruje pravo po više osnova, udžbenike dobija po osnovu jednog kriterijuma.

Ako učenik ostvaruje pravo po više osnova, a jedan osnov je sticanje osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja po individualnom obrazovnom planu, udžbenike dobija po tom osnovu.

Rok za prijavlјivanje, na nivou škole, je do 15. aprila 2017. godine.

Kako upis učenika u prvi razred traje do 31. maja, Škola će uraditi procenu broja učenika prvog razreda koji ostvaruju pravo, na osnovu broja prijavlјenih učenika u ostalim razredima.

Ukoliko broj prijavlјenih učenika prvog razreda bude veći od broja upisanih učenika, višak udžbenika Škola zadržava u biblioteci.

Ako je broj prijavlјenih učenika manji od broja učenika koji ostvaruju pravo na kraju upisa učenika u prvi razred, Škola učeniku daje na korišćenje udžbenike iz bibliotečkog fonda, dobijene u okviru Projekta Nabavka udžbenika i Drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola, za školsku 2016/2017. godinu, opremanje biblioteka.