pesnice naroda

Objavljujemo dopis Baćka Bukumirovića, organizatora recitatorske smotre za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Čačka, upućen školama, kulturno-umetničkim društvima i udruženjima: