logo MPNTR

Pošto je za 2. april 2017. godine planirano održavanje  izbora za predsednika Republike Srbije, u saradnji sa organizatorima takmičenja određeni su novi termini za sledeća takmičenja planirana Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih škola, broj: 611-00-02160/1/2016-03 i Kalendarom takmičenja i smotri učenika srednjih škola, broj: 611-00-02160/2/2016-03 od 19.12.2016. godine:

Izmenu Kalendara pogledajte OVDE