Štampa
Pogodaka: 236

regionalni centarRegionalni centar za talente Čačak, sa sedištem na Agronomskom fakultetu u Čačku, organizuje Regionalnu smotru istraživačkih radova talenata u nedelju, 7. maja 2017. godine, u 10 časova, na Tehničkom fakultetu u Čačku. Učenici imaju priliku da se takmiče iz nekoliko naučnih disciplina. Takmičenje obuhvata izradu i odbranu istraživačkih radova i polaganje testa iz oblasti koju su učenici dodatno istraživali. Učenicima su mentorsku podršku tokom izrade istraživačkih radova pružali profesori fakulteta i nastavnici angažovani u školama ili drugim ustanovama.

Učenici koji ostvare 90 i više bodova imaju pravo učešća na Republičkoj smotri talenata koja se održava u Beogradu 2. i 3. juna 2017. godine.