Danijela Kovačević Mikić:

 • STRANI JEZICI 
 • BIOLOGIJA

Slađana Mijatović:

 • SRPSKI JEZIK

Milorad Slavković:

 • RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 
 • TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE 
 • ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU
 • GEOGRAFIJA

 Rada Karanac:

 • MATEMATIKA 
 • HEMIJA 
 • FIZIKA 
 • ISTORIJA