ZVKOV

 • AS škola – besplatna aplikacija za samovrednovanje kvaliteta rada škola

  pestalociKao što smo u martu najavili, pripremljena je besplatna aplikacija za samovrednovanje kvaliteta rada škola: AS škola. Aplikacija je nastala u okviru projekta koji je realizovao Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Dečje fondacije Pestaloci.

  LInk za pristup aplikaciji preuzmite ovde.  (Ukoliko ne možete da pristupite, isključite AD blokere.)

  Pored aplikacije za škole, kreirani su dodatni instrumenti (upitnici i pitanja za fokus grupe), za roditelje i učenike, kako bi učestvovali u procesu samovrednovanja. Oni su dostupni na linku koji možete da preuzmete ovde. 

 • Priručnik za hibridnu nastavu

  mudl

  Hibridna nastava predstavlja fleksibilan pristup organizaciji nastave koji podrazumeva kombinovanje neposrednog rada u školi i onlajn nastave. Za vreme hibridne nastave nije obavezno da nastavnici i učenici tokom čitavog trajanja obrazovno-vaspitnog rada budu u neposrednom kontaktu već se njihov udeo planira u odnosu na dati kontekst (npr. prirodu predmeta, potrebe i uzrasne karakteristike učenika i sl.). U naučnoj zajednici, hibridna nastava jeste prepoznata kao razvojni pravac savremene nastave i učenja.