unnamedMeđunarodni dan maternjeg jezika, koji se obeležava 21. februara, kolektiv  OŠ „Mićo Matović" iz Katića obeležio je na zanimljiv način. 

Obeležavanju Svetskog dana maternjeg jezika naša škola je i ovog 21. febrruara dala doprinos prigodnim aktivnostima. Ono što ove godine izdvajamo kao posebnu i zanimljivu aktivnost je film, u čijoj je izradi učestvovao celokupan kolektiv naše škole  -  nastavno i nenastavno osoblje, svako iz perspektive svoje oblasti rada i delovanja, i učenici koji su se povodom čuvanja maternjeg jezika kao najvećeg kulturnog bogatstva izražavali likovnim i literarnim putem.

 

Film je dostupan na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=IogrUaxsjU4&feature=youtu.be