ziU redovne aktivnosti Školske uprave Čačak ubraja se i pružanje stručne pomoći školama u svim propisanim oblastima rada. U tom smislu, u periodu jun‒avgust 2021. g. prosvetni savetnik Danijela Kovačević Mikić je izvršila analizu programa pripreme učenika za završni ispit na uzorku od deset škola sa teritorije Moravičkog okruga i na osnovu navedene analize uputila ustanovama sugestije za unapređivanje ovog aspekta rada. Kako škole koje nisu bile obuhvaćene uzorkom ne bi bile oštećene, objavljujemo stručni tekst nastao na osnovu gore opisane redovne podrške unapređivanju i obezbeđivanju kvaliteta rada. 

Napomena: Rad je pisan prema tehničkim uputstvima časopisa „Prosveta u praksi", gde je i objavljen (prvi broj, 2021).

Rezime: Rad iskazuje preporuke za unapređivanje kvaliteta programa pripreme učenika za završni ispit, kao sastavnog dela školskog programa. Program pripreme učenika za završni ispit treba da počiva na aktualnoj zakonskoj regulativi i analitičko-istraživačkoj praksi ustanove. Rad ukazuje na strukturu programa pripreme, odnosno njegove ključne segmente, i potrebu za kontinuiranim samovrednovanjem, odnosno procenjivanjem efikasnosti i efektivnosti, čime se obezbeđuje kvalitet rada.

Ključni pojmovi: analitičko-istraživačka praksa, standardi kvaliteta, obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove.

Preuzmite rad: OVDE